رویدادهای مدرسه

یک روز به یاد ماندنی برای دانش آموزان

طرح رشدانه (روز بدون کیف)

فرایند یاددهی _یادگیری با فعالیتهای مهارت محور


خلاصه :

چرخش تحولی از حافظه محوری به پژوهش ومسئله محوری 

ساحتهای تربیتی در فرایند یاددهی _ یادگیری enlightenedدر اولیت برنامه ی دبستان دخترانه کوثر می باشد لذا به موازات ساحت های دیگر توجه خاصی به ساحت های زیستی گل دختران کوثری مثل جرات ورزی smiley، کنترل استرس وخشمangry  ، پژوهش وتحقیق coolمی شود.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران