رویدادهای عمومی

آغاز پیش ثبت نام متوسطه دوم دبیرستان غیردولتی کوثر

آغاز پیش ثبت نام متوسطه دوم دبیرستان غیردولتی کوثر


خلاصه :

دبیرستان غیردولتی کوثر در مقطع متوسطه اول جهت سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در مقطع متوطه دوم پیش ثبت نام می نماید.

دبیرستان غیردولتی کوثر در مقطع متوسطه اول جهت سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در مقطع متوطه دوم پیش ثبت نام می نماید.

جهت پیش ثبت نام وارد صفحه اصلی سایت مجتمع آموزشی کوثر شده و از بخش ثبت نام مطابق شکل، پیش ثبت نام را انجام دهید.

شرایط ثبت نام:

1- رعایت شئونات اسلامی و تقید به حجاب برتر

2- قبولی در آزمون ورودی و مصاحبه

3- انضباط20 و معدل بالای 19

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران