آموزش

ارائه کارنامه میان نوبت اول

ارائه کارنامه میان نوبت اول


خلاصه :

در روز شنبه ۱۲ام آذرماه کارنامه میان نوبت اول دبرستان دوره ی ۱ ارائه و دومین جلسه آموزش خانواده، برگزار گردید.

در روز شنبه 12ام آذرماه کارنامه میان نوبت اول دبرستان دوره ی 1 ارائه گردید و دومین جلسه آموزش خانواده با حضور سرکارخانم حاج حاتم، با موضوع مبانی تربیت اسلامی در دوران نوجوانی با بررسی نیازها و ویژگی های خاص هفت سال دوم، برگزار گردید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران