آموزش

برگزاری آزمون جامع۱ در مقطع متوسطه اول

برگزاری آزمون جامع۱ در مقطع متوسطه اول


خلاصه :

در روز سه شنبه ۱ آذرماه، آزمون جامع۱ در مقطع متوسطه اول در مدرسه کوثر برگزار گردید.

در روز سه شنبه اول آذرماه، آزمون جامع1 در مقطع متوسطه اول در مدرسه کوثر برگزار گردید.

این آزمون برای مرور و یادآوری دروس تدریس شده و ارزیابی دانش آموزان به صورت تستی برگزار شد.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران