مهرماه ۱۴۰۱

مهرنامه دبستان کوثر

مهرماه۱۴۰۱


۳۰ مهر ۱۴۰۱ / ۱۵:۵۸:۱۳
۱۶۰


مهرماه از خاطره انگیزترین اتفاقات زندگی دانش آموزان است.  با آمدن دختران پرتلاش و مهربان به دبستان کوثر عطر گل در فضای پرمهر دبستان پیچیده است.

مهرماه از خاطره انگیزترین اتفاقات زندگی دانش آموزان است. 

با آمدن دختران پرتلاش و مهربان به دبستان کوثر عطر گل در فضای پرمهر دبستان پیچیده است.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.