روزشمار محرم؛ روز هشتم


۱۵ مرداد ۱۴۰۱ / ۱۳:۰۱:۰۸
۲۲


روز هشتم: به ياد علي‌اكبر

سلام بر علي اكبر، سرو بوستان مردانگي.


سلام بر علي‌اكبر، زيباترين گل باغ حسين، صبر و قرار حسين، نور دو چشم حسين.


سلام بر او كه در صورت و سيرت شبيه‌ترين كس به پيامبر مهر و رحمت بود، تا آنجا كه پدربزرگوارش مي‌فرمود: «هرگاه مشتاق ديدار پيامبر مي‌شديم به چهره او مي‌نگريستم»


سلام و درود بي‌پايان بر صورت و سيرت پيامبرگونه‌اش.


اي ياس چيده، اي گل نقش چمن، علي!


قرآن آيه‌آيه پامال من، علي


مانند قلب من دهنت پر ز خون شده


خون گلوت گشته روان از دهن، علي


چسبانده خون به هم دو لبت راز گفتگو


با چشم خويش حرف برايم بزن، علي


لب تشنه، چشم‌بسته، نفس مانده در گلو


زخم تو گشته با دل من هم سخن، علي


تو مثل لاله‌اي كه هم گشته برگ‌برگ


من مثل شمع سوخته در انجمن، علي


جايي براي بوسه نمانده به قامتت


از بس كه زخمت آمده بر زخم تن، علي


ممكن نشد ز روي زمينت


از بس كه پاره پاره شده اين بدن، علي


در حيرتم چگونه ز خونت خضاب شد


ماه جمال و زلف شكن در شكن، علي
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.