رویدادهای مدرسه

اردوی پر باز


خلاصه :

یکشنبه ۱۲/۱

🕊️ اردوی پرباز   🕊

      🌱برای پرواز کردن باید پرباز کرد🌱

           ویژه دانش آموزان پایه ششم

گامی برای ورود به دبیرستان و روزهای خوش نوجوانی🧕

منتظر شما هستیم🤝

زمان⏰ :ساعت 8 صبح روز یکشنبه 1 اسفند 1400

مکان🏡 : نزدیک ترین جا به شما😉
              "دبیرستان دخترانه کوثر"
خ وحدت اسلامی- کوچه شهید رضایی-دبیرستان دخترانه کوثر

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

از تمام عوامل اجرا سپاسگزارم.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران