رویدادهای مدرسه

جلسه دانش افزایی مادران کوثری


خلاصه :

با حضور استاد گرانقدرآقای پیرزاده 

روز دوشنبه 18 بهمن 1400 ساعت 10 جلسه دانش افزایی مادران کوثری با حضور جناب آقای دکتر پیرزاده  با موضوع روانشناسی نوجوان در فضای مجازی سامانه کوثر برگزار شد . 

در این جلسه آقای دکتر به مو ضوعات زیر پرداختند.

1-روابط دبیر و مشاور با نوجوان 

2-روابط والدین با نوجوان 

3- راههای انگیزشی برای نماز 

4 و....

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران