رویدادهای مدرسه

آغاز پیش ثبت نام ۰۲-۱۴۰۱


خلاصه :

پیش ثبت نام مجتمع آموزشی کوثر آغاز شد.

برای انجام پیش ثبت نام فیلم را مشاهده کرده و مراحل را مانند فیلم پیش روید.

ببخشید آزمون ورودی هم دارید ؟ اگه دارید میشه بفرمایید که دقیقا در چه تاریخی هست ؟

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

سلام
آزمون ورودی هماهنگ برگزار شده و برای باقی دواطلبان آزمون تعیین سطح به شکل حضوری و در زمان مصاحبه برگزار میگردد.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران