رویدادهای مدرسه

یک روز در اردوگاه کمال کوهسار


خلاصه :

اردوی یک روزه در کوهسار 

دبیرستان کوثر اردوی یک روزه برای دانش آموزان پایه دهم ، یازدهم و دوازدهم به جهت تقویت روحیه دانش آموزان و تشویق بعد از امتحانات میان ترم را در  روز دوشنبه 1400/09/08 از ساعت 7 الی 17 در اردوگاه کمال واقع در کوهسار  را برگزار کرد.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران