کارگاه از دانه تا جوانه


۱۲ شهریور ۱۴۰۰ / ۲۳:۰۱:۱۱
۶۴۱


کارگاه دانش افزایی اولیای کلاس اول

 اولیای محترم کلاس اول با هدف آشنایی با مراحل رشد دانه  در کارگاه دانه تا جوانه شرکت کردند 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.