غدیر پیامی برای تمام نسل ها


۰۵ مرداد ۱۴۰۰ / ۱۱:۰۱:۰۲
۶۶


۲ روز مانده تا عید سعید غدیر

📜 خطبه غدیر 7⃣1⃣

🔷 بخش یازدهم

🔻هان مردمان! شمار شما بيش از آن است كه در يك زمان با يك دست، با من بيعت كنيد؛
از اين روى خداوند عزّوجلّ دستور فرموده كه از شما اقرار زبانى گيرم و پيمان سرپرستى على اميرالمؤمنين را محكم كنم و نيز بر امامان پس از او كه از نسل من و اويند؛ چرا كه گفتم: فرزندانم از نسل اويند.

🔻پس همگان بگوييد: «البتّه كه سخنان تو را شنيده، پيروى مى‏ كنيم و از آن خشنود و بر آن گردن گذاريم و بر آن‏چه از سوى پروردگارمان و پروردگار تو در امامت اماممان على اميرالمؤمنين و ديگر امامان - از صُلب او - به ما ابلاغ كردى، با تو پيمان مى‏ بنديم؛ پيمانى با دل و با جان و با زبان و دستانمان.

🔻با اين پيمان زنده‏ ايم و با آن خواهيم مُرد و با اين اعتقاد برانگيخته مى‏ شويم و هرگز آن را دگرگون نكرده، شكّ و انكار نخواهيم داشت و هرگز از عهد خود برنگشته، پيمان نشكنيم.

🔻(اى رسول خدا!) ما را به فرمان خدا پند دادى درباره‏ٔ على اميرمؤمنان و امامان پس از او، فرزندانت از نسل او، حسن و حسين و پيشوايان پس از آن دو كه خداوند برپايشان كرده. اينك براى آنان عهد و پيمان از ما گرفته شد، از دل‏ها و جان‏ها و زبان‏ها و درون‏ها و از دستانمان. هر كس توانست با دست، وگرنه با زبان بيعت نمود.

🔻ديگر پيمان نخواهيم شكست و خداوند دگرگونى از ما نبيند و از اين پس فرمان تو را به نزديك و دور از فرزندان و خويشان خواهيم رساند و خداوند را بر آن گواه گيريم و او بر گواهى كافى است و تو نيز بر ما گواه باش.»

🔻هان مردمان! اكنون چه مى‏ گوييد؟

🔻البتّه خداوند هر صدايى را مى‏ شنود و بر اسرار دل‏ها آگاه است.

🔻«هر آن‏كس كه هدايت پذيرد، به خير خويش پذيرفته و آن‏كه گمراه شد، به زيان خود رفته».
(زمر / 41) و آن‏كس كه بيعت كند، حتماً با خداوند پيمان بسته كه «دست خدا بالاى دست آن‏هاست». (فتح / 10)




برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.