معرفی

اضطراب در کودکان

جلسه دانش افزایی والدین

بخش سوم


خلاصه :

بخش پایانی محتوای دانش افزایی والدین با موضوع راهکارهای کاهش اضطراب در دو کلیپ بارگزاری می شود .

اکنون بعد از شناخت اضطراب ، علل و علائم آن و ویژگی های دانش آموزان اضطرابی زمان آن رسیده است که به معرفی راهکارهای کاربردی جهت کاهش اضطراب در فرزندان بپردازیم.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران