اضطراب در کودکان

جلسه دانش افزایی والدین

بخش دوم


۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ / ۱۶:۵۱:۰۱
۳۳۴


جلسه دانش افزایی اضطراب در کودکان بخش دوم در دوقسمت

در این بخش به بررسی ترسهای طبیعی، ویژگیهای کودکان مضطرب و عوامل ایجاد اضطراب در کودکان خواهیم پرداخت.


چندرسانه‌ای :برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.