داودانی

دانش آموز مجتمع آموزشی دخترانه کوثر


آخرین ارسال‌های من

کتاب‌های مطالعه شده

1
کتاب های زیادی خوندم.از جمله کتاب های فارسی زبان و انگلیسی زبان
هنری را زیاد دوست ندارم
شنا را دوست دارم.قبل از کورونا می رفتم.

دختران